Bestyrelsen:

Formand:
Jannick Ringius
Mail: oroeviking@gmail.com

Næstformand:
Ditte Norlander
 
Kasserer:
Theis la cour
 
Foreningsinfo:
Foreningen Orø Vikingelaug
v/ Jannick Ringius
Brøndevej 10
4305 Orø

CVR: 35575227
CHR: 122051 (v/ Orø havn)
 
Vedtægter kan findes her

Foreningen:

Formålet med foreningens arbejde er formidle og fremme formidlingen af dansk kultur- og kunsthistorie primært fra år 700 – år 1100, og styrke den historiske bevidsthed gennem deltagelse i formidlingsaktiviteter.

Formålet opfyldes gennem forberedelse til og afholdelse af Orø Vikingemarked, deltagelse ved andre markeder og deltagelse ved andre arrangementer på Orø. Ved at give alle interesserede borgere og besøgende en introduktion til perioden samt oplevelser og viden. Foreningens aktiviteter skal bidrage til at sætte fokus på kulturhistorien og øen både lokalt, regionalt og nationalt.

Medlemmerne:

Foreningen består af en række forskellige enkeltpersoner og grupper, vikinger, frivillige og andre interessenter, der med hver deres baggrund og kundskaber bidrager til det foremål foreningen har - formidlingen af dansk kultur- og kunsthistorie fra vikingetiden, med Orø som udgangspunkt.

Det er ikke et krav at være medlem for at hjælpe til i foreningen - alle er velkomne til at arbejde sammen og med os ved alle vores arrangementer.

Ved medlemskab, er du med til at styrke foreningen, da vi med dit medlemskab kan sørge for f.eks. vores hjemmeside, uforudsete udgifter og kunne arrangere mindre sammenkomster eller kurser for medlemmerne og de interesserede som kan støtte op om foreningen via deres kundskaber eller frivillige arbejdskraft.

Medlemskab kan rekvireres ved at skrive til:
oroeviking@gmail.com

Sponsorer & Partnere:

Foreningen Orø Vikingelaug | CVR: 35575227 | Brøndevej 10, 4305 Orø - Danmark